Dobre praktyki rolnicze


Dobre praktyki rolnicze • ZSCKR Sichów Duży ☆ Najlepsza Szkoła Rolnicza w Świętokrzyskim ☆ Jedyna taka relacja ☆.

  zobacz • Niemcy - tak wygląda strajk rolników.

  zobacz • Dobre praktyki na rynku pracy - "Nowa szansa".

  zobacz • Gmina Nasielsk - Dobre praktyki.

  zobacz

 • Dobre praktyki bhp Maszyny i urządzenia.

  zobacz • Wynalazki i udoskonalenia maszyn rolniczych część 1 - AgroFoto.

  zobacz • Zagrożenia zdrowia i życia przy pracy rolniczej.

  zobacz • Prezentacja dobrych praktyk w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

  zobacz • Wiosna a ekologiczne rolnictwo - Robert Wagner - 9.03.2016.

  zobacz • Młodzi w akcji Praktyki 2015 CKR w Gołotczyźnie HIT!!!.

  zobacz • IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

  zobacz • Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp. praktyki zawodowe w Niemczech.

  zobacz • ☕ Tydzień Gospodarza 30 marca 2017 - 100 tys.dla młodych rolników.

  zobacz • Grubno - technik rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz

 • "Dobre praktyki podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej".

  zobacz • TKB - Dobre praktyki w CKP - 07.05.2014.

  zobacz • Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi / Baltic-friendly agricultural practices.

  zobacz • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - Spot kinowy.

  zobacz • praktyki w mojej szkole:) pozdro dla 2tr.

  zobacz

 • Nienburg - DEULA - praktyki w Niemczech..

  zobacz • Praktyki w Niemczech - podsumowanie..

  zobacz • Jak robić naprawdę DOBRE PREZENTACJE - WNOP #101.

  zobacz • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Gospodarka).

  zobacz • ZSCKR w Studzieńcu Piotr Parzych.

  zobacz • Zespół Szkół Rolniczych CKP Rusocin.

  zobacz • 2016.08.22, Dr inż. Ryszard Stanek, Praktyka rolnicza - zagospodarowanie resztek pożniwnych(...

  zobacz

 • Enköping-Zawoja-Karpacz: Dobre praktyki gospodarki komunalnej ze Szwecji.

  zobacz • (Skandal obyczajowy) Marcinowice, dobre praktyki ekonomiczne.

  zobacz • Film prezentujący zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz • Czy może być jeszcze lepiej (fenomen metody Bars) - Magdalena Żesławska - Alternatywny Festiwal 2017.

  zobacz • Kontakt z przyrodą i edukacja w Szkole Rolniczej w Bolesławowie.

  zobacz

 • Podejmij naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach.

  zobacz • Uczniowie ZSB odbyli praktyki zawodowe we Frankfurcie.

  zobacz • Codzienne obowiązki 2015 na praktykach w Niemczech :).

  zobacz • Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie.

  zobacz • Zdrowie i moc człowieka – co jeść, a czego unikać.

  zobacz • Mads Kring o produkcji prosiąt w Danii. Forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu..

  zobacz • Ekonomia dla początkujących, mikroekonomia w praktyce..

  zobacz • 🚨⚠️ Gospodarz w polu 2017 Po azocie co dalej ...?.

  zobacz • Symbolika w praktyce, Reiki i anomalie kościelne - Roman Then.

  zobacz • Strój regionalny, czy strój z regionu?.

  zobacz • ProBio Emy zamiast chemii dla rolników?.

  zobacz

Dobre praktyki rolnicze


Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej. W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

Osoba chcąca wprowadzić dobre praktyki rolnicze powinna dbać o odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin, prowadzić odpowiednią gospodarkę na użytkach zielonych, chronić glebę, prowadzić odpowiednią gospodarkę wodną oraz wykorzystywać odpowiednio ścieki komunalne na terenie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien też stosować przepisy gospodarki składnikami pokarmowymi oraz realizować płodozmian z towarzyszącym mu systemem uprawowym chroniącym glebę. W ramach Dobrej praktyki rolniczej rolnik zobowiązany jest także do utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie.

W ramach dobrych praktyk należy też dbać o bezpieczeństwo pracy, utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, utrzymywanie czystości i porządku w obrębie prowadzonej działalności rolniczej. Dobre praktyki rolnicze to też zapewnienie odpowiednich warunków chowu zwierząt.

Dobre praktyki rolnicze wdrażane są przez rolników na zasadzie dobrowolności, jednakże już obecnie są powiązane z otrzymywaniem jednolitych dopłat powierzchniowych.