Dobre praktyki rolnicze


Dobre praktyki rolnicze • Praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi.

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 2 - Zapobieganie zanieczyszczeniom wody dobre praktyki.

  zobacz • Młodzi w akcji Praktyki 2015 CKR w Gołotczyźnie HIT!!!.

  zobacz • CEMEX Polska - Dobre praktyki BHP.

  zobacz • Dobre praktyki na rynku pracy - "Nowa szansa".

  zobacz • Codzienne obowiązki 2015 na praktykach w Niemczech :).

  zobacz • TKB - Dobre praktyki w CKP - 07.05.2014.

  zobacz • Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi / Baltic-friendly agricultural practices.

  zobacz

 • Wycieczka rolników do niemieckich gospodarstw i na Agritechnice.

  zobacz • "Dobre praktyki podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej".

  zobacz • Rolnictwo zrównoważone. Co o nim wiedzą rolnicy?.

  zobacz • Wiosna 2015 w Niemczech/Frühling 2015 in Deutschland.

  zobacz • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Gospodarka).

  zobacz • Z praktyki dla praktyków – stosowanie- Wing-P 462,5 EC i Mocarz 75 WG.

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 4 - Uproszczone uprawy gleby.

  zobacz

 • Dobre praktyki EKO - wersja polska.

  zobacz • Praktyki zawodowe w Nadleśnictwie Milicz.

  zobacz • Gmina Nasielsk - Dobre praktyki.

  zobacz • Grubno - technik rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz • Zajęcia Warszatowe ZSCKR Suwałki - Prezentacja.

  zobacz • Enköping-Zawoja-Karpacz: Dobre praktyki gospodarki komunalnej ze Szwecji.

  zobacz

 • Nanowoda w dużym gospodarstwie rolnym - przełom w rolnictwie ekologicznym.

  zobacz • Kaczki Śr.: "Wieczory nauki" w ZSR CKP pomagają wybrać ścieżkę edukacji.

  zobacz

 • Do czego przydaje się dziedzictwo? Prezentacja publikacji „Rzecz o dziedzictwie na wsi".

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 3 - Nowe gatunki w polskich sadach.

  zobacz

 • ZSCKR Sichów Duży ☆ Najlepsza Szkoła Rolnicza w Świętokrzyskim ☆ Jedyna taka relacja ☆.

  zobacz • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach - Film promocyjny 2018.

  zobacz • Notariusze o lasach - Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej.

  zobacz

 • Jak uzyskać dofinansowanie na założenie lub rozwój działalności?.

  zobacz • Praktyki zawodowe młodzieży w Eisenach.

  zobacz • IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

  zobacz • ZSCKR w Studzieńcu Piotr Parzych.

  zobacz • Ekonomia dla początkujących, mikroekonomia w praktyce..

  zobacz

 • Wielka uprawa i siew | John Deere 8370R | Strip-till Duro France | Monosem | Sławkowo 2018.

  zobacz • Film prezentujący zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 1 - Innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych.

  zobacz

Dobre praktyki rolnicze


Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej. W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

Osoba chcąca wprowadzić dobre praktyki rolnicze powinna dbać o odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin, prowadzić odpowiednią gospodarkę na użytkach zielonych, chronić glebę, prowadzić odpowiednią gospodarkę wodną oraz wykorzystywać odpowiednio ścieki komunalne na terenie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien też stosować przepisy gospodarki składnikami pokarmowymi oraz realizować płodozmian z towarzyszącym mu systemem uprawowym chroniącym glebę. W ramach Dobrej praktyki rolniczej rolnik zobowiązany jest także do utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie.

W ramach dobrych praktyk należy też dbać o bezpieczeństwo pracy, utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, utrzymywanie czystości i porządku w obrębie prowadzonej działalności rolniczej. Dobre praktyki rolnicze to też zapewnienie odpowiednich warunków chowu zwierząt.

Dobre praktyki rolnicze wdrażane są przez rolników na zasadzie dobrowolności, jednakże już obecnie są powiązane z otrzymywaniem jednolitych dopłat powierzchniowych.