Dobre praktyki rolnicze


Dobre praktyki rolnicze • Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi / Baltic-friendly agricultural practices.

  zobacz • Gmina Nasielsk - Dobre praktyki.

  zobacz • Praktyki rolnicze ktore odbywalem w Usa i Danii.

  zobacz • Dobre praktyki na rynku pracy - "Nowa szansa".

  zobacz

 • Wynalazki i udoskonalenia maszyn rolniczych część 1 - AgroFoto.

  zobacz • Dobre praktyki bhp Maszyny i urządzenia.

  zobacz • Prezentacja dobrych praktyk w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

  zobacz

 • Grubno - technik rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz • Toprex - zobacz opinie eksperta.

  zobacz

 • Jak robić naprawdę DOBRE PREZENTACJE - WNOP #101.

  zobacz • Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie 2016. ZSCKU W Żarnowcu..

  zobacz • TKB - Dobre praktyki w CKP - 07.05.2014.

  zobacz • IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

  zobacz • Grupa Smoleń: "Pszenica konsumpcyjna pomorskie" "silosy zbożowe pomorskie".

  zobacz • CEMEX Polska - Dobre praktyki BHP.

  zobacz • ZSCKR w Studzieńcu Piotr Parzych.

  zobacz • Młodzi w akcji Praktyki 2015 CKR w Gołotczyźnie HIT!!!.

  zobacz • "Dobre praktyki podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej".

  zobacz • Enköping-Zawoja-Karpacz: Dobre praktyki gospodarki komunalnej ze Szwecji.

  zobacz • 2016.08.22, Dr inż. Ryszard Stanek, Praktyka rolnicza - zagospodarowanie resztek pożniwnych(...

  zobacz

 • Film o pracy maszyn rolniczych UNIA.

  zobacz • Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

  zobacz • ZSCKR Sichów Duży ☆ Najlepsza Szkoła Rolnicza w Świętokrzyskim ☆ Jedyna taka relacja ☆.

  zobacz

 • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Gospodarka).

  zobacz • Ochrona architektury drewnianej - konserwacja, rekonstrukcja, translokacja.

  zobacz • Instrukcja kombajnu KSW 1500.

  zobacz • Innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej.

  zobacz • Forum Rolników i Agrobiznesu - Daniel Niewiński (Limagrain).

  zobacz • (Skandal obyczajowy) Marcinowice, dobre praktyki ekonomiczne.

  zobacz • Debata Oświatowa 2016 - „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe” - Grzegorz Bogacz.

  zobacz • PROCAM wspiera szkoły rolnicze - siew kukurydzy w Namysłowie.

  zobacz

 • Konstytucja RP z 1997 r. - Rozdział I: Rzeczpospolita (art. 1 - 29)..

  zobacz • BAŁTÓW - PAŁAC ,' AUTUMN LEAVES' - GIOVANNI MARRADI.

  zobacz • [177/358] Andrzej Gałażewski: Na początku chciałbym podziękować za podziękowania, bo do pr....

  zobacz • Politechnika Opolska: II Opolska Konferencja z cyklu Biologizacja Rolnictwa.

  zobacz • [211/281] Marceli Niezgoda: Bardzo dziękuję za przedstawione opinie i państwa spostrzeżenia do...

  zobaczDobre praktyki rolnicze


Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej. W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

Osoba chcąca wprowadzić dobre praktyki rolnicze powinna dbać o odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin, prowadzić odpowiednią gospodarkę na użytkach zielonych, chronić glebę, prowadzić odpowiednią gospodarkę wodną oraz wykorzystywać odpowiednio ścieki komunalne na terenie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien też stosować przepisy gospodarki składnikami pokarmowymi oraz realizować płodozmian z towarzyszącym mu systemem uprawowym chroniącym glebę. W ramach Dobrej praktyki rolniczej rolnik zobowiązany jest także do utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie.

W ramach dobrych praktyk należy też dbać o bezpieczeństwo pracy, utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, utrzymywanie czystości i porządku w obrębie prowadzonej działalności rolniczej. Dobre praktyki rolnicze to też zapewnienie odpowiednich warunków chowu zwierząt.

Dobre praktyki rolnicze wdrażane są przez rolników na zasadzie dobrowolności, jednakże już obecnie są powiązane z otrzymywaniem jednolitych dopłat powierzchniowych.