Dobre praktyki rolnicze


Dobre praktyki rolnicze • Praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi.

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 2 - Zapobieganie zanieczyszczeniom wody dobre praktyki.

  zobacz • Młodzi w akcji Praktyki 2015 CKR w Gołotczyźnie HIT!!!.

  zobacz • Naprawdę dobra robota. Ciągniki CLAAS. Haderslev, Dania. / 2015 / pl.

  zobacz • Codzienne obowiązki 2015 na praktykach w Niemczech :).

  zobacz • Wycieczka rolników do niemieckich gospodarstw i na Agritechnice.

  zobacz • ZSCKR Sichów Duży ☆ Najlepsza Szkoła Rolnicza w Świętokrzyskim ☆ Jedyna taka relacja ☆.

  zobacz • Wiosna 2015 w Niemczech/Frühling 2015 in Deutschland.

  zobacz • Uczniowie z Chojny jadą na płatne praktyki za granicę [chojna24 pl].

  zobacz • Dobre praktyki bhp Maszyny i urządzenia.

  zobacz • Dobre praktyki na rynku pracy - "Nowa szansa".

  zobacz • Praktyki zawodowe Francja 2017.

  zobacz • By się uczyć w zawodówce, trzeba mieć umowę o pracę.

  zobacz • Praktyki wakacyjne- II roku.

  zobacz

 • CEMEX Polska - Dobre praktyki BHP.

  zobacz • Nienburg - DEULA - praktyki w Niemczech..

  zobacz • TKB - Dobre praktyki w CKP - 07.05.2014.

  zobacz

 • Uczniowie z Mechanika odbywają ciekawe praktyki.

  zobacz

 • Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi / Baltic-friendly agricultural practices.

  zobacz • IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

  zobacz

 • Prezentacja dobrych praktyk w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

  zobacz • Francja. Poszukiwani młodzi rolnicy.

  zobacz

 • "Dobre praktyki podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej".

  zobacz • Grubno - technik rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz • Nanowoda w dużym gospodarstwie rolnym - przełom w rolnictwie ekologicznym.

  zobacz • Dobre praktyki EKO - wersja polska.

  zobacz • Nowoczesność w rolnictwie cz. 4 - Uproszczone uprawy gleby.

  zobacz

 • praktyki w mojej szkole:) pozdro dla 2tr.

  zobacz • Praktyki w Niemczech - podsumowanie..

  zobacz • Nawozy NONSTOP - Badanie gleby.

  zobacz • Gmina Nasielsk - Dobre praktyki.

  zobacz • PRAKTYKI z jazdy CIĄGNIKiem 3aT (technik architektury krajobrazu).

  zobacz • Czy może być jeszcze lepiej (fenomen metody Bars) - Magdalena Żesławska - Alternatywny Festiwal 2017.

  zobacz • Praktyki zawodowe młodzieży w Eisenach.

  zobacz • Zagrożenia zdrowia i życia przy pracy rolniczej.

  zobacz • Film prezentujący zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  zobacz

 • Notariusze o lasach - Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej.

  zobacz • Staż psychologiczny Warszawa - Psycholog Praktyk.

  zobacz • Magdalena Szalczyk (www.praktyki-studenckie.pl).

  zobacz • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - Spot kinowy.

  zobacz • Ekonomia dla początkujących, mikroekonomia w praktyce..

  zobacz • Program Praktyk Forum Ekonomicznego.

  zobacz • Bartosz Spychalski - Teoria, a praktyka w stosowaniu nowoczesnych metod biostymulacji.

  zobacz

Dobre praktyki rolnicze


Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej. W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

Osoba chcąca wprowadzić dobre praktyki rolnicze powinna dbać o odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin, prowadzić odpowiednią gospodarkę na użytkach zielonych, chronić glebę, prowadzić odpowiednią gospodarkę wodną oraz wykorzystywać odpowiednio ścieki komunalne na terenie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien też stosować przepisy gospodarki składnikami pokarmowymi oraz realizować płodozmian z towarzyszącym mu systemem uprawowym chroniącym glebę. W ramach Dobrej praktyki rolniczej rolnik zobowiązany jest także do utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie.

W ramach dobrych praktyk należy też dbać o bezpieczeństwo pracy, utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, utrzymywanie czystości i porządku w obrębie prowadzonej działalności rolniczej. Dobre praktyki rolnicze to też zapewnienie odpowiednich warunków chowu zwierząt.

Dobre praktyki rolnicze wdrażane są przez rolników na zasadzie dobrowolności, jednakże już obecnie są powiązane z otrzymywaniem jednolitych dopłat powierzchniowych.